dilluns, 9 de juliol de 2007

Making of

Imatges que il·lustren el procès de treball que seguim per a fer una il·lustració. En aquest cas, es tracta d’una Il·lustració realitzada pel magazine de La Vanguardia de l’1 d’Abril de 2007. La doble pàgina resumeix el desenvolupament de les embarcacions a vela desde fa 4500 anys fins al segle XIX.
El primer pas va ser el·laborar un esbós, una visió ràpida de composició i continguts. El segon pas va ser tornar al món real i acceptar que també hi hauria d’anar text. Segon esbòs (ja una mica més el·laborat).

Imágenes que ilustran el proceso de trabajo que seguimos para hacer una ilustración. En este caso, se trata de una ilustración para el magazine de La Vanguardia del 1 de Abril de 2007. La doble página resume el desarrollo de las embarcaciones a vela desde hace 4500 años hasta el siglo XIX.
El primer paso fué elaborar un boceto, una visión rápida de composic
ión y contenidos. El segundo paso fué volver al mundo real y aceptar que tendriamos que compartir el espacio con el texto. Segundo boceto (ya un poco más elaborado).

Un cop acceptat l’esbós per part del client, els dibuixos a llapis de cada vaixell es van el·laborar de manera independent, a partir de la documentació recollida. El procés de documentació és potser el més important, ja que en molts casos determina el resultat final.

Una vez aceptado el boceto por parte del cliente, los dibujos a lápiz de cada barco se van elaborando de forma independiente, a partir de la documentación recogida. El proceso de documentación és tal vez el más importante, ya que en muchos casos determina el resultado final.

Un dels nostres experts en enginyeria naval, aplicant la més alta tecnologia per tal de solucionar la vela d'un drakkar viking.

Uno de nuestros expertos en ingeniería naval, aplicando la más alta tecnología para solucionar la vela de un drakkar vikingo.

Un cop teniem els llàpis de tots els vaixells, es tractava d'ajustar la composició fins a trobar-la interessant i dinàmica. Aquest és el llàpis final, ja preparat per pintar (bé, falten els vikings, però ja ens entenem)

Una vez terminados los lápices, ajustamos la composición para que fu
era interesante y dinámica. Este es el lápiz final, ya preparado para pintar (bueno, faltan los vikingos, pero ya nos entendemos.

Els llapis dels vaixells es van passar a color per separat, per tal d’agilitzar la feina i permetre moviment en la composició final. La tècnica emprada combina els acrílics amb l’aerògraf, el llapis de color, i un munt d’històries més. Al mateix temps s’anava preparant “l’escenari”, el cel i el mar, a partir de nombroses fotos.

Los lápices de los barcos se pasaron a color por separado, para agilizar
el trabajo y permitir movimiento en la composición final. La técnica utilizada combina los acrílicos con el aerógrafo, con el lápiz de color y otras cosas. Al mismo tiempo se iba preparando el "escenario", el cielo y el mar, a partir de numerosas fotos.

Quan totes les peces estan acabades, es combinen i s'integren entre elles per tal que formin part del mateix univers. I, tachàn!! ja tenim la il·lustració, ja només cal trucar al client i gravar un cd que s'obri.

Cuando todas las piezas están terminadas, se combinan y se integran entre ellas hasta que forman parte del mismo universo. Y, tachán!! ya tenemos la ilustración, solo hace falta llamar al cliente y grabar un cd que se abra.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Hvala za intiresny Blog