dilluns, 7 de juliol de 2008

Matte

Estem experimentant amb el concepte del “matte painting”, o sigui, pintures utilitzades per generar “decorats” virtuals (tant per crear escenaris sencers com per afegir elements nous a escenaris preexistents), per cinema, televisió, etc...
La veritat és que ens ho estem passant bomba i volíem compartir alguns resultats més o menys interessants que estan sortint.

El segon esbós, comença a donar forma als edificis de l’esquerra del primer esbós. El tercer, pren com a base una fotografia del Castell de Cardona per afegir al damunt tota mena de "coses inventades"


Estamos experimentando con el concepto de “matte painting”, o sea, pinturas utilizadas para generar “decorados” virtuales (tanto para crear escenarios
enteros como para añadir elementos nuevos a escenarios preexistentes), para cine, televisión, etc.

La verdad es que nos lo estamos pasando bomba, y queríamos compartir algunos resultados más o menos interesantes que están surgiendo.

El segundo boceto, empieza a dar forma a los edificios del primer boceto. El tercero, toma como base una fotografia del Castillo de Cardona para añadir a voluntad todo tipo de "cosas inventadas".