dimecres, 20 de maig de 2009

2009 Any Darwin

Interessant article de la BBC sobre el descubriment d'un fòssil a Canadà, a mig camí entre les foques i els seus avantpassats terrestres. Un homenatge a Darwin que ja va predir l'existència d'aquesta "anella", o estadi fa 150 anys. (feina pels il·lustradors!!)

Interesante artículo de la BBC sobre el desubrimiento en Canadá de un fóssil a medio camino entre las focas i sus antepasados terrestres. Un homenaje a Darwin, que ya predijo la existència de este eslabón hace 150 años. (trabajo para los ilustradores!!)