dimarts, 2 d’octubre de 2007

Pòsters LACER

Il·lustracions per a LACER, el disseny dels pòsters és de l’Estudi Francesc Boixader.

Ilustraciones para LACER, el diseño de los pósters es de Estudi Francesc Boixader.

Il·lustració principal del pòster de LACER Oros.

A partir de la fotografia del/la model (en aquest cas, mil gràcies a la Carmen!), s’elabora el llapis de la cara, que servirà com a base per a adaptar-hi la anatomia interna.
Les dues parts principals de la il·lustració (interna i externa), s’elaboren independentment, per tal d’agilitzar la feina i facilitar la integració del conjunt.

En el pas del llapis al color, La il·lustració no pateix gairebé cap canvi. A l’hora de pintar, les decisions de color, contrast, elements a destacar, etc, han estat prèviament preses, per tal de donar poc marge a la improvisació i a les sorpreses desagradables. La il·lustració ha d’estar “acabada” en el cap dels il·lustradors abans de començar a pintar (Com podeu veure a la foto de baix, de "cap" no ens en falta).

Ilustración principal del póster de LACER Oros.

A partir de la fotografía de el/la modelo (en este caso, mil gracias a Carmen!), se elabora el lápiz de la cabeza, que servirá como base para colocar la anatomía interna.
Las dos partes principales de la ilustración (exterior e interior), se pintan por separado para agilizar el trabajo y facilitar la integración del conjunto.

En el paso del lápiz al color, la ilustración apenas sufre cambios. Las decisiones de color, contraste, elementos a destacar, etc. Han estado previamente tomadas, dando poco margen a la improvisación y evitando así sorpresas de última hora. La ilustración debe estar terminada en la mente de los ilustradores antes de empezar a pintar (Por la foto de abajo, podeis ver que de "mente" no nos falta).

2 comentaris:

carmen ha dit...

por fin sé cual es mi perfil más favorecedor, el izquierdo!
xxx

Macpherson ha dit...

Perdonar mi opinión, pero desde el mas humilde de los desconocimientos técnicos... IM PRESIONANTE, vaya pasada de "ilustración"